Burs Başarı Durumu Kriterinde Değişiklik

3.1.2018

T.C.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü   Kredi Dairesi Başkanlığı


 
Sayı   : 35038010-120.99-E.4314994  Konu : Başarı Durumları     
 
    ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE
 
 
Kurum Burs/Kredi Yönetmeliğinin 20. Maddesi gereği her yıl Eylül ayı sonuna kadar eğitim kurumlarından başarı durumları istenmekte olup, öğretim kurumları yetkili kurullarının belirleyecekleri esaslara göre başarısız olarak tespit ettikleri öğrencileri her yıl en geç Ekim ayı sonuna kadar Kuruma bildirmektedirler.  


Her eğitim kurumu kendi kriterini kendi kurullarında belirlediği için eğitim kurumları arasında standart bir başarı kriteri oluşturulamamıştır.
667 sayılı KHK ile kapatılan okulların öğrencileri ile ilgili her türlü karar almaya Yükseköğretim Kurulu yetkilendirilmiştir.


 Yükseköğretim Yürütme Kurulu 02.11.2016 tarihli toplantısında başarı kıstasını belirlemiştir. Kurumumuz Yönetim Kuruluda 29.11.2016 tarih ve 906/9845 sayılı kararı ile kapatılan okul öğrencilerinin başarı durumları hakkında Yükseköğretim Kurulu değerlendirmesini benimseyerek 4’ lük sistem üzerinden genel not ortalaması 2 ve üzeri olan öğrencilerin başarılı olarak değerlendirilmesini kabul etmiştir.


 Kurumumuz tarafından burs verilen bütün öğrenciler için başarı kıstası olarak 29.11.2016 tarih ve 906/9845 sayılı kararda hüküm altına alındığı gibi 4’ lük sistem üzerinden genel not ortalaması 2 ve üzeri olan öğrencilerin ve hazırlık sınıfı öğrencilerin de ise hazırlık sınıfını geçerek bir üst sınıfa başlamalarının başarı olarak değerlendirilmesi 27.10.2017 tarih ve 917/10083 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile uygun bulunmuştur.


 Bu nedenle; 2017-2018 öğretim yılından başlamak üzere eğitim kurumları öğrencilerin başarı durumları ile ilgili bilgileri 4’ lük sistem üzerinden genel not ortalaması olarak Yüksek Öğretim Kurulu Bilgi Sisteminde (YÖKSİS) yer alan “ diploma Notu” alanından değerlendirilecektir.  


Kurumumuzca öğrenci bilgileri YÖKSİS’ ten takip edilecek olup, eğitim kurumlarınca söz konusu bilgilerin olabildiğince güncel tutulması hususunda bilgi ve gereğini arz ederim.
 
 
 
 
 
 
Sinan AKSU Genel Müdür

Görüntülenme Sayısı: 564