Elektronik Kitap Dinleme Cihazı Duyurusu

14.5.2015

Dünya Göz Vakfı Başkanlığı tarafından görme engelli lise ve üniversite öğrencilerinin eğitimlerinin gelişmiş teknolojilerle desteklenmesi ve bilgiye erişimlerinde kolaylık sağlamak amacıyla 300 adet “Elektronik kitap dinleme cihazı” yardımı yapılacaktır.

Başvuru koşullarına uygun adayların info@dunyagozvakfi.org e-posta adresine yazılı olarak başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvurular Vakıf Genel Müdürlüğü'nce değerlendirilecek olup başvuru koşulları,

-T.C. vatandaşı olmak

-Kişinin Vakıf Genel Müdürlüğü'ne yazılı başvurusu

-Kişinin yardıma muhtaç, kimsesiz ya da yoksul olmasına ilişkin belgeler (Muhtarlıktan alınan yoksulluk belgesi ya da ailesinin geçimini sağlayan kişinin ücret belgesi)

-Eğitim durumunu belirten ve yetkili makamlardan alınmış belgeler

olarak belirlenmiştir.

Konuya ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için tıklayınız.

Görüntülenme Sayısı: 1419