Yaz Okulu Kapsamında Başka Bir Üniversiteden Ders Almak İsteyen Öğrencilerimizin Dikkatine

16.6.2017

Üniversitemizde yaz okulu açılmamaktadır. Aşağıdaki şartları yerine getiren öğrencilerimiz herhangi bir Devlet Üniversitesinden yaz okulunda ders alabilir.

1. Yaz öğretiminde ders almayı düşündüğü Üniversitenin taban puanı; öğrencimizin yerleştiği yıldaki taban puanından daha yüksek olmalıdır.

2. Yaz öğretiminde en fazla 10 ulusal kredi ders alınabilir.

3. Yaz öğretiminde alınacak derslerin AKTS veya kredi miktarları, Üniversitemizde okutulan derslerin AKTS veya kredi miktarlarıyla aynı veya daha fazla olmalıdır.

4. Öğrencilerimiz başarısız(FF,FD), devamsız(DS), alt sınıflardan veya üst sınıflardan hiç almadıkları dersleri yaz öğretiminde alabilir.

5. Alınması planlanan Üniversiteye ait derslerin ve ders içeriğinin Üniversitemizin ilgili Bölüm Başkanlığınca uygun bulunması ve onaylanması gerekmektedir.

NOT: Yaz öğretimi sonunda işlemlerinizin eksiksiz bir şekilde yürütülebilmesi için yukarıdaki şartlara uyulması gerekmektedir. Şartlara uygun olmayan yaz öğretimi dersleri Üniversitemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlgili Senato Kararı için tıklayınız.

Yaz Döneminde Ders Alma Başvuru Formu (Form doldurularak, istenen belgelerle Üniversitemiz ilgili Bölüm Başkanlığına başvuru yapılacaktır.)

Görüntülenme Sayısı: 2897