Telefon Rehberi

  • 10. Yıl
  • Rektörlük
  • ADYÜ FM - Adıyaman Üniversitesi Radyosu
  • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
  • Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
  • Beden Eğitimi ve Spor Öğr.
  • Besni Meslek Yüksekokulu
  • Antrenörlük Eğitimi
  • Ayakkabı Tasarım ve Üretimi
  • Bankacılık ve Sigortacılık
  • Bilgi Yönetimi
  • Bilgisayar Programcılığı
  • Bilgisayar Teknolojisi
  • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
  • Dış Ticaret
  • Gaz ve Tesisatı Teknolojisi
  • Grafik Tasarımı
  • Halıcılık ve Kilimcilik
  • İşletme Yönetimi
  • Mekatronik
  • Moda Tasarımı
  • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
  • Pazarlama
  • Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri
  • Tekstil Teknolojisi
  • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
  • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
  • Bilimsel Araştırma Projeleri Koord.
  • Bologna Süreci
  • Çevre Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • Deney Hayvanları Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • Devlet Konservatuvarı
  • Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü
  • Müzikoloji Bölümü
  • Türk Müziği Bölümü
  • Dış İlişkiler Birimi (International Office)
  • Diş Hekimliği Fakültesi
  • Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
  • Eczacılık Fakültesi
  • Eğitim Fakültesi
  • Arap Dili Eğitimi ABD
  • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
  • Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
  • Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi ABD
  • Fen Bilgisi Eğitimi
  • İlköğretim Matematik
  • Müzik Eğitimi ABD
  • Okul Öncesi Eğitimi
  • Ölçme ve Değerlendirme
  • Özel Eğitimler Bölümü
  • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
  • Resim-İş Eğitimi ABD
  • Sınıf Öğretmenliği
  • Sosyal Bilgiler Eğitimi
  • Türkçe Öğretmenliği
  • Erasmus+
  • Farabi Değişim Programı
  • Fen Bilimleri Enstitüsü
  • Fen Edebiyat Fakültesi
  • Almanca Mütercim-Tercümanlık
  • Arkeoloji
  • Bilim ve Sanat Platformu
  • Biyoloji
  • Coğrafya
  • Felsefe
  • Fizik
  • Fransızca Mütercim-Tercümanlık
  • İngiliz Dili ve Edebiyatı
  • Kimya
  • Matematik
  • Psikoloji
  • Sanat Tarihi
  • Sosyoloji
  • Tarih
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • Genel Sekreterlik
  • Gölbaşı Meslek Yüksekokulu
  • Bilgisayar Teknolojileri
  • Büro Hizmetleri ve Sekreterliği
  • Finans, Bankacılık ve Sigortacılık
  • Hukuk
  • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
  • Mülkiyet Koruma ve Güvenlik
  • Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri
  • Yönetim ve Organizasyon
  • Gözlemevi
  • Güzel Sanatlar Fakültesi
  • Geleneksel Türk Sanatları Bölümü
  • Resim Bölümü
  • Seramik Bölümü
  • Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu
  • Hukuk Müşavirliği
  • İç Denetim
  • İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • İktisat
  • İşletme
  • Kamu Yönetimi
  • Maliye
  • Sosyal Hizmet
  • İslami İlimler Fakültesi
  • Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
  • İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi
  • İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
  • Temel İslam Bilimleri Bölümü
  • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ UYG. VE ARŞ. MER.
  • Kahta Meslek Yüksekokulu
  • Bilgisayar Teknolojileri
  • Bitkisel Hayvansal Üretim
  • Finans, Bankacılık ve Sigortacılık
  • Mimarlık ve Şehir Planlama
  • Muhasebe ve Vergi Uyg.
  • Otel,Lokanta İkram Hiz.
  • Park ve Bahçe Bitkileri
  • Su Ürünleri
  • Turizm, Seyahat ve Eğlence Hizmetleri
  • Veterinerlik
  • Kent Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • Kreş Müdürlüğü
  • Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü
  • Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
  • Merkezi Araştırma Laboratuvarı
  • Mevlana Değişim Programı
  • Milli İktisat ve Kalkınma Kongresi
  • Mimarlık Fakültesi
  • Mühendislik Fakültesi
  • Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
  • Çevre Mühendisliği Bölümü
  • Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
  • Endüstri Mühendisliği Bölümü
  • Gıda Mühendisliği Bölümü
  • Harita Mühendisliği Bölümü
  • İnşaat Mühendisliği Bölümü
  • Makine Mühendisliği Bölümü
  • Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
  • Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü
  • Tekstil Mühendisliği Bölümü
  • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
  • Personel Daire Başkanlığı
  • Proje Üretim, Yönetim ve Koordinasyon Merkezi
  • Sağlık Bilimleri Enstitüsü
  • Sağlık Hizmetleri MYO
  • Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri
  • Tıbbi Hizmetler ve Teknikler
  • Sağlık Yüksekokulu
  • Ebelik
  • Hemşirelik
  • Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
  • Sosyal Bilimler Enstitüsü
  • Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
  • Bilgisayar Kullanımı
  • Dış Ticaret
  • Finans-Bankacılık ve Sigortacılık
  • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
  • Mülkiyet Koruma ve Güvenlik
  • Otel, Lokanta ve İkram
  • Pazarlama ve Reklamcılık
  • Yönetim ve Organizasyon
  • Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
  • Sürekli Eğitim Merkezi
  • Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
  • Bitki Koruma
  • Biyosistem Mühendisliği
  • Tarim Makinaları
  • Tarımsal Uyg. Ve Arş. Merkezi
  • Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
  • Bilgisayar Teknolojileri
  • El Sanatları
  • Elektrik ve Enerji
  • Gıda İşleme
  • Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı
  • İnşaat
  • Kimya ve Kimyasal İşleme Teknikleri
  • Madencilik ve Maden Çıkarma
  • Makine ve Metal Teknolojileri
  • Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri
  • Tasarım
  • Tekstil,Giyim,Ayak. ve Deri
  • Ulaştırma Hizmetleri
  • Uygulamalı Mesleki Eğitim
  • Teknoloji Fakültesi
  • Biyomedikal Mühendisliği
  • Biyosistem Mühendisliği
  • Enerji Sistemleri Mühendisliği
  • Mekatronik Mühendisliği
  • Otomotiv Mühendisliği
  • Tıbbı Genetik Tanı Birimi
  • Tıp Fakültesi
  • Cerrahi Tıp Bilimleri
  • Dahili Tıp Bilimleri
  • Temel Tıp Bilimleri
  • Toplam Kalite Yönetimi Koordinatörlüğü
  • Turizm Fakültesi
  • Konaklama İşletmeciliği
  • Sey. İşl.ve Turizm Rehberliği
  • Turizm İşletmeciliği
  • Turizm Rehberliği Bölümü
  • Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği
  • Türk Dili Bölümü
  • Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Arş. Mer.
  • Uygulamalı Mühendislik Eğitimi (UME)
  • Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • Uzaktan Eğitim Merkezi
  • Yabancı Diller Bölümü
  • Yabancı Diller Yüksekokulu
  • Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı
Adı Soyadı Unvan Dahili E-Posta Fakülte/Birim/Bölüm

Santral Telefonları

ADYÜ : 0416 223 3800

Diş Hekimliği Fakültesi : 0416 225 1920

Tıp Fakültesi : 0416 223 1690