Kalite Hedefleri

  1. Danışmanlık hizmetlerini etkin hale getirmek amacıyla kayıt döneminden önce akademik danışmanlık hizmeti veren öğretim elemanlarına yönelik en az 1 kez bilgilendirme toplantısı yapmak,
  2. Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi üzerinden kayıt yenileyen öğrenci sayısının % 75' e çıkmasını sağlamak,
  3. Çalışanların yetkinliklerinin ve bilgi birikimlerinin arttırılmasını sağlamak için ayda 1(bir) kez 2’şer saatlik birim içi eğitim vermek,
  4. Üniversitemize ÖSYM sonucu yerleştirilen öğrencilerin e-devlet üzerinden kayıtlanma oranını %50 'ye çıkarmak,
  5. Anket verileriyle elde edilen öğrenci memnuniyet oranını %60’ a çıkarmak,
  6. Üniversitemizden mezun olan öğrencilerin Mezunlar Portalı’na kayıt oranını %10 arttırmak.