7417 SAYILI AF KANUNU HAKKINDA DUYURU

7417 Sayılı Af Kanunu Hakkında Duyuru

(Önlisans-Lisans-Yüksek Lisans-Doktora)

             5 Temmuz 2022 tarihinden önce Üniversitemizden kendi isteğiyle ayrılan, azami öğrenim süresinden dolayı kaydı silinen ve Üniversitemizde herhangi bir programa kayıt hakkı kazanıp kayıt yaptırmayanlar, 5 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı öğrenci affından faydalanmak üzere ekteki form ile başvuruda bulunmaları halinde yeniden öğrencilik hakkı kazanabilirler.

             05 Temmuz-19 Eylül 2022 tarihleri arasında müracaatta bulunanlar, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrenime başlayabileceklerdir.

             19 Eylül 2022 tarihinden sonra gelen başvurular sonraki eğitim-öğretim yılında öğrenime başlayabileceklerdir.

             Af kapsamında Üniversitemize yatay geçiş yapmak isteyen diğer yükseköğretim kurumu öğrencilerine ait duyuru daha sonra yayınlanacaktır.

 Son Başvuru Tarihi: 7 Kasım 2022

             Af kanunundan faydalanamayanlar:

* Terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83),

* İşkence suçundan (madde 94 ve 95),

* Eziyet suçundan (madde 96),

* Cinsel saldırı (madde 102),

* Çocukların cinsel istismarı (madde 103),

* Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) mahkûm olanlar ile

* Sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler,

* Kayıt sırasında sahte belge verenler ile 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı suçlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler,

            Başvuru Yeri ve Şekli:

            Ön lisans ve lisans programı başvuruları, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ŞAHSEN veya NOTER VEKALETİYLE başvuru yapabilirsiniz.

            Yüksek lisans ve doktora başvuruları ise Enstitü öğrenci işleri ile görüşebilirsiniz. https://lisansustu.adiyaman.edu.tr/tr iletişim 0416 223 38 00 Dahili: 4329 - 4330

Not: Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanların terhislerini takip eden 2 ay içinde, öngörülen başvuru süresi içinde mücbir sebeplerle başvuramayanların, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içinde, sağlık nedenleri ile başvuramayanların ise buna ilişkin heyet raporunu 05/12/2022 tarihi mesai bitimine kadar ibraz etmeleri halinde bu kanundan yararlanabileceklerine

Yukarıda belirtilen süreler dışında başvuru kabul edilmeyecektir.

7417 SAYILI KANUN İLE 2547 SAYILI KANUNA EKLENEN GEÇİÇİ MADDE 83
UYGULAMA İLKELERİ

Başvuruda İstenen Belgeler:

  • Başvuru Dilekçesi
  • Adli Sicil Belgesi ( e-devlet sisteminden alabilirsiniz)
  • ÖSYM Yerleştirme Çıktısı (Önlisans ve Lisans programlarına yerleştiği halde kayıt yaptırmayan öğrenciler için)
  • Lise Diploması ( Üniversitemize yerleşip de kayıt yapmayan öğrenciler getirmesi zorunlu)
  • Transkript / Not Durum Belgesi (Daha önce eğitim görenler muafiyet için,)

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.