Yatay Geçiş Süreçleri

Yatay Geçiş başvuru tarihleri ne zamandır?

*Üniversiteye başka üniversitelerden veya kurum içi yapılacak yatay geçişler, Üniversitemiz Senatosunca belirlenip Akademik Takvimde belirtilmiş olan süreler çerçevesinde başvuru ve kayıt tarihlerine göre yapılmaktadır.

Başvuru Şekli ve sonuçları

1) Yatay geçiş başvuruları www.adivaman.edu.tr adresi üzerinden ONLİNE olarak yapılmaktadır. Adaylar, başvuru formunu doldurarak yatay geçiş başvurusunda bulunduktan sonra istenen belgeleri sisteme yükleyerek ayrıca belge teslimi olmamaktadır. Talep edilen belgeler sadece sisteme yüklenecektir.

2) Online başvurunun yapılmaması veya eksik belge yüklenmesi halinde yatay geçiş başvurusu geçersiz sayılacaktır. Ayrıca yanlış beyan veya eksik belge olması durumunda Adıyaman Üniversitesi Mevzuatı gereği yatay geçiş başvurusu geçersiz sayılarak kaydınız iptal edilecektir.

3Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar www.adivaman.edu.tr adresinden duyurulur. Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler Üniversite Senatosunda belirtilen sürelerde şahsen Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gelerek kayıt olacaklardır. İlçe Meslek Yüksekokullarında yatay geçiş hakkı kazananlar ilgili ilçe meslek yüksekokullarında kayıt yaparlar.

4) Değerlendirme ve yerleştirme; Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yapar. Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinin yatay geçiş değerlendirmeleri ilgili yönergeleri çerçevesinde değerlendirilmektedir.

5) Başvurusu geçerli olan adayların sıralaması aşağıdaki formüle göre yapılır. Yatay Geçiş Sıralama Puanı(YGSP) = ((Öğrenci Yerleştirme Puanı – Aynı yılın ADYÜ Programın Taban puanı) x 0,70) + ( Başarı Notu x 0,30 ) alınarak hesaplanır, aşağıdaki formüle göre elde edilen rakamlar, büyükten küçüğe doğru sıralanır, yerleştirmede puanları eşit olan adaylardan sırasıyla; ilk önce daha önce yatay geçiş yapmamış olanlara, sonra üniversite yerleştirme giriş puanı yüksek olanlara, her ikisi de eşit ise AGNO’su yüksek olanlara, öncelik verilir.

 

Yatay Geçiş Sıralama Puanı (YGSP) = ((Öğrenci Yerleştirme Puanı – Aynı yılın ADYÜ Programın Taban puanı) x 0,70) + ( Başarı Notu x 0,30 ) Değerlendirme aşamasında not dönüşümleri, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen dönüştürme tablolarına göre yapılır.

Not Ortalaması Hakkında

Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait eğitim-öğretim planında yer alan tüm derslerden başarılı olması ve genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 - 4 üzerinden 2.30 olması gerekir.

Yatay ve dikey geçişle gelen öğrencilerin Ders muafiyet/İntibak işlemleri

*Yatay ve dikey geçişle gelen öğrenciler, önceki diploma programından eş değer kabul edilen derslerin içeriğinin uygun olması, AKTS veya ulusal kredisinin eşit veya yüksek olması ve en az CC harf notu almış olması şartıyla derslerden başarılı sayılırlar. Öğrenciler CC harf notu altındaki DC, DD, FD ve FF gibi başarı notlarının olması durumunda ilgili derslerin devamını almak zorundadır. Derslerin intibakları birim yönetim kurulu ile karara bağlanarak bu derslere ilişkin daha önce alınan başarı notları 25 inci maddenin birinci fıkrasındaki notlara dönüştürülerek transkripte işlenir ve GNO’ya dâhil edilir. Not dönüşüm tablosu ibraz edilmediği takdirde YÖK’ün 4’lük sistemdeki not dönüşüm tablosu esas alınarak transkripte işlenir. Bu öğrenciler, devam eden eğitim-öğretim yılından ve alt yarıyıllardan 40 AKTS kredi miktarı kadar ders alabilirler.
*Dikey geçişle gelen öğrencilerin muafiyeti yapılır ancak intibakları yapılmaz.

Kurumlar arası Yatay Geçiş, Merkezi Yerleştirme Puanı ile (Ek Madde-1) Yatay Geçiş, Kurum içi Yatay Geçiş ile Yurtdışı yatay geçiş kayıt ve kontenjanları nasıl öğrenebilirim?

*Her yıl kontenjanlar güncellenerek web sayfamızda yayınlanmaktadır.

 

ORTAK HÜKÜMLER

1) Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyıllarında, lisans programlarının ilk iki ve son iki yarıyıllarında yatay geçiş yapılamaz.

 

2) İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler.

 

3) Üniversite içinde aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.

 

4) Kayıt dondurma haricinde öğrencinin yarıyıl / yıl kaybı olmaması gerekir.

 

5) Yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin daha önce herhangi bir disiplin cezası almamış olmaları şarttır.

 

6) 100’lük sistemdeki notların 4’lük sistemdeki karşılıkları YÖK dönüşüm tablosuna göre yapılır.

 

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.