Kayıt Dondurma

Kaydımı nasıl dondurabilirim?

Üniversitemiz Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna kayıt dondurma başvurusunda bulunabilirsiniz.

Geçerli mazereti olan öğrenci, en fazla ne kadar kayıt dondurabilir?

Öğrenimine ara vermek zorunda kalan öğrenci haklı ve geçerli nedenlere uygun olarak mazeretini belgelemesi ve ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi kaydıyla en fazla iki yarıyıl süre için kayıt dondurabilmektedir. Ancak öğrenci dışında gelişen olağanüstü durumlarda bu süre uzatılabilir.

Kayıt dondurma için gerekli belgeler nelerdir?

Başvuru dilekçesi (Başvuru dilekçesi formu)

Mazeret belgesi

Kayıt dondurduğum süreler öğrenim süresinden sayılır mı?

İlgili birim yönetim kurulunca kabul edilen izinli sayılma süreleri, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu süre içinde öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Kayıt dondurduğum döneme ait katkı payını yatırmalı mıyım?

Kayıt dondurma süresi içinde katkı payı/öğrenim öğrenim ücreti alınmaz.

Kayıt dondurma iptali durumda ders kaydı nasıl yapabilirim?

Kayıt dondurma iptaline ilişkin Fakülte Yönetim Kurul Kararının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bildirilmesi gerekmektedir. İptal kararı ÖİDB tarafından sisteme işlenir, ders kayıt engeliniz kaldırılır. Akademik takvimde belirtilen tarihlerde ders kaydınızı yapabilirsiniz.

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.