Sınavlar

Yarıyıl içinde bir dersin ne kadarına devam etmek zorundayım?

Öğrenciler, teorik derslerin en az % 70’ine, uygulamaların veya uygulamadan oluşan derslerin en az % 80’ine devam etmek zorundadırlar.

Mazeretim nedeniyle ara sınava giremedim, ne yapmam gerekir?

Mazereti nedeniyle ara sınava katılamayan öğrenciler mazeretinin bitiminden itibaren en geç beş iş günü içerisinde durumunu belgeleyerek dekanlık/yüksekokul/konservatuvar müdürlüğüne başvurmaları gerekir.

(Değişik: RG-05/01/2016-29584) Yarıyıl içinde iki ara sınav yapılması durumunda öğrenci, bunlardan sadece akademik takvimde belirlenen ara sınavın mazeretine girebilir.

Mazeret sınavı ne zaman yapılır?

Mazeret sınav hakkı tanınan öğrenciler mazeret ara sınav haklarını akademik takvimde gösterilen süre içerisinde dekanlık/yüksekokul müdürlüğünce belirlenen gün, yer ve saatte kullanırlar.

(Değişik: RG-05/01/2016-29584) Yarıyıl içinde iki ara sınav yapılması durumunda öğrenci, bunlardan sadece akademik takvimde belirlenen ara sınavın mazeretine girebilir.

Derse devam etmediğimden dolayı dersten başarısız oldum bütünleme sınavına girebilirmiyim?

Hayır. Öncelikle o dersten başarılı olmak için gerekli derse devam koşulunu sağlamalısınız.

Sınav notum CC bütünleme sınavına girebilir miyim?

Hayır, bütünleme sınavına girebilmek için ders geçme notunuzun FD, FF,DD, DC olması gerekmektedir.

DC veya DD aldığım bir dersi yeniden aldım, ancak sınavdan daha düşük bir not aldım ne olur?

Notunuz en son sınavdan aldığınız not olur, yani daha önce DC olan bir dersiniz FF'e düşebilir.

Tek ders sınavlarında sınav tarihini kim belirler?

Tek ders sınavı tarihi Senato tarafından belirlenir, akademik takvimde yayınlanır.

Tek ders sınavlarını ne zaman yapılmaktadır?

Tek ders sınavları her yarıyıl sonunda yapılmaktadır.

Tek ders sınavlarından kimler yararlanır?

Mezuniyet durumunda bulunup ta tek dersten başarısız öğrenciler ile mezun olabilmek için kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programındaki tüm derslerden başarılı oldukları halde GNO’ları 2.00’ın altında olması nedeniyle mezun olamayan öğrenciler de GNO’larını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları bir dersten bölüm başkanlıklarına başvurmaları halinde tek ders sınavına girebilirler. Akademik Takvimde belirltilen tarihte tek ders sınavı yapılır.

Tek ders sınavını geçebilmek için kaç almalıyım?

100 üzerinden en az 50 almanız gerekmektedir.

Tek dersten başarısız olanlar tekrar tek ders sınavına girebilir mi?

Tek ders sınavında başarısız olursanız takip eden yarıyıllarda tekrar tek ders sınavına girebilirsiniz.

Kendisi için tek ders sınavı açılan öğrenci bu sınava giremezse ne olur?

Kendisi için tek ders sınavı açıldığı halde girmeyen veya giremeyen öğrenci bu hakkını kullanmış sayılır. Üniversitemizde her yarıyıl sonunda tek ders sınavı açılmaktadır.

Mezuniyet durumundaki öğrenciler için

40 AKTS azami kredi miktarı, fazladan bir ders alınması durumunda bölümün/programın mezuniyet için öngördüğü zorunlu ve seçmeli derslerin tamamının alınıyor olması kaydıyla, dersin kredisine bakılmaksızın bir ders ile aşılabilir.

Sınav Sonuçlarına itiraz süresi ne kadardır?

Öğrenciler sınav sonuçlarının ilanından itibaren 5 iş günü içerisinde ilgili bölüm başkanlığına itiraz başvurusunu yazılı olarak yaparlar.

Ham Başarı Notu nedir, nasıl hesaplanır? 50, 60 sınırları nedir?

Ara sınav/sınavlar, yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Ham başarı notu, ara sınav/sınavlar ve yarıyıl içi çalışmaları genel not ortalaması olan yarıyıl içi notunun %40’si ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notunun %60’sinin toplanması sonucu elde edilir. (Bağıl Değerlendirme Yönergesi-Madde 5)

Ham Başarı Notu Alt Sınırı (HBNAS), iki yıllık Meslek Yüksekokulları için 50; dört yıllık Fakülte, Konservatuvar ve Yüksekokullar için 60’tir. Ham Başarı Notu bu değerin altında olan öğrencilere, bağıl notlarına bakılmaksızın “FF” verilir ve bu öğrenciler o dersten doğrudan kalır. Ancak notları Ham Başarı Notu Alt Sınırı (HBNAS) ile Bağıl Değerlendirmeye Katılma Alt Sınırı (İstatistik değerlendirme hesabına katılacak notların Ham Başarı Notu cinsinden alt sınırı olup, 20’dir.) arasında kalan öğrencilerin notları, diğer notlarla birlikte istatistik değerlendirmeye katılır. (Bağıl Değerlendirme Yönergesi-Madde 7)

Yarıyıl Sonu Sınav Notu Alt Sınırı (YSSNAS) nedir, nasıl hesaplanır? 50, 60 sınırları nedir?

Öğrencinin yarıyıl içi notuna bakılmaksızın yarıyıl sonu sınavında alması gereken en düşük notu ifade eder. Yarıyıl sonu sınav notu alt sınırı (YSSNAS) 100 üzerinden; iki yıllık Meslek Yüksekokulları için 50; dört yıllık Fakülte, Konservatuvar ve Yüksekokullar için 60’tır. Yarıyıl Sonu Sınav Notu Alt Sınırı bu değerin altında olan öğrencilere, bağıl notlarına bakılmaksızın “FF” verilir ve bu öğrenciler o dersten doğrudan kalır. (Bağıl Değerlendirme Yönergesi-Madde 8)

Üniversitemizde yaz okulu açılmakta mıdır?

Hayır, Üniversitemizde yaz okulu açılmamaktadır. Ancak gerekli şartları sağlayan öğrenciler, Üniversitemiz dışındaki yaz okullarından ders alabilir.

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.