Mevzuat

 

          Öğrenci Disiplin Yönetmeliği:

Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 09/02/2023 tarih ve 32099 sayıyla Resmi Gazete’de yayımlanmış olup 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun “Öğrencilerin disiplin işleri” başlıklı 54’üncü maddesinde kapsamlı değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca 18/8/2012 tarih ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik ile Resmi Gazete’nin 11/03/2023 tarih ve 32129 sayısıyla yayımlanarak yürürlükten kaldırılmıştır.
          Bu kapsamda Yükseköğretim Kurumlarındaki öğrencilerin disiplin işlemleri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun “Öğrencilerin disiplin işleri” başlıklı 54’üncü maddesinde yer alan düzenlemelere göre yürütülecektir. Söz konusu düzenleme ile yapılan değişikliklere dikkat edilmesi, devam eden ve bundan sonra başlatılacak soruşturmalarda bu hususa yer verilerek soruşturmacıların haberdar edilmesi, tereddüde düşülen hususlarda Hukuk Müşavirliği ile iletişime geçilmesi konusunda,

        

 

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.