7417 SAYILI AF KANUNU MERKEZİ YERLEŞTİRME YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

7417 SAYILI AF KANUNU MERKEZİ YERLEŞTİRME YATAY GEÇİŞ

Başvuru
Tarihi

Değerlendirme
Tarihi

Sonuç İlan Tarihi

Asil Kayıt
Tarihi

Yedek Kayıt
Tarihi

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

19.08.2022

16.09.2022

19.09.2022

20.09.2022

21.09.2022

21.09.2022

23.09.2022

26.09.2022

27.09.2022

 

7417 SAYILI KANUN İLE 2547 SAYILI KANUNA EKLENEN GEÇİÇİ MADDE 83
UYGULAMA İLKELERİ

Madde 18- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Geçici 83’üncü maddesinden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıranlardan ÖSYS/YKS puanı, giriş yılı itibarıyla aynı veya farklı bir diploma programının aynı türden taban puanına sahip olanlar, bu programlardan birine yatay geçiş talebinde bulunabilecektir” hükmünün uygulanmasında;

  1. a) Öğrencinin, yatay geçiş yapmak istediği eş değer diploma programlarının kayıt yılına ait merkezi yerleştirme (ÖSYS/YKS/DGS) puanını sağlamış olması, kayıt yılı itibariyle bulunmayan veya öğrenci almayan eş değer programlara yatay geçiş başvurularının “Yükseköğretim kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” şartları çerçevesinde değerlendirilebileceğine,

  2. b) Öğrencinin kayıt yılındaki ÖSYS/YKS puanı, geçmek istediği “farklı bir diploma
    programının” aynı türden taban puanına eşit veya yüksek olanların, söz konusu farklı programa, ilgili yükseköğretim kurumları senatolarınca belirlenecek usul ve esaslara göre yatay geçiş başvurusu yapabilmelerine,

  3. c) DGS puanı ile sadece DGS Kılavuzlarında tanımlanan önlisans alanlarının devam edebileceği yükseköğretim lisans programlarına başvuru yapılabileceğine ve adayların ilgili yıl için programın DGS puanına sahip olmaları gerektiğine, ilgili yılda DGS ile öğrenci alınmamışsa öğrencilerin o programa başvuru yapamayacağına,

  4. d) Yükseköğretim kurumlarında yer alan örgün programlara söz konusu yatay geçiş işleminin yalnızca 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminde yapılmasına, bu tarihten sonra Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapıl

 SİSTEME YÜKLENECEK BELGELER

1-Not Durum Belgesi (Transkript)(Sadece Muafiyeti olan öğrenciler yükleyecekler)

2- YKS Sonuç Belgesi ve YKS Yerleştirme Belgesi (Zorunlu İnternet çıktısı)

3- Öğrenci Belgesinde 7417 sayılı Af Kanunundan kayıt nedeni yazılı değilse 7417 sayılı Af kanundan yararlandığına dair belge

 Not: 1) Yukarıda istenen belgelerden eksik olanların müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir,

 

AF YATAY GEÇİŞE ONLİNE BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

NOT:

  • 05 Temmuz-16 Eylül 2022 tarihleri arasında af yatay geçişe başvuruda bulunanlar, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrenime başlayabileceklerdir.
  • 16 Eylül 2022 tarihinden sonra gelen başvurular 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında öğrenime başlayabileceklerdir.

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.