Başka Bir Yükseköğretim Kurumunun Açmış Olduğu Yaz Okulundan Ders Alma İşlemlerinin Yürütülmesine İlişkin Esaslar

Adıyaman Üniversitesi

 Başka Bir Yükseköğretim Kurumunun Açmış Olduğu Yaz Okulundan Ders Alma İşlemlerinin Yürütülmesine İlişkin Esaslar

(Tıp Fakültesi, Diş hekimliği Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hariç)

 

  • Öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarının açtığı yaz okulundan ders alabilmeleri için yaz öğretiminin verildiği yükseköğretim kurumunun ilgili programına ait taban puanın, öğrencinin kayıtlı olduğu programın üniversiteye giriş yılındaki merkezi yerleştirme puanına (LYS, DGS, vb.) eşit veya bu puandan yüksek olması gerekir. Yatay Geçiş ile Üniversitemize gelen öğrencilerimizin ise Üniversitemizde ki programın üniversiteye giriş yılındaki merkezi yerleştirme puanına (YKS, DGS, vb.) eşit veya bu puandan yüksek olması gerekmektedir.

 

  • Başka bir yükseköğretim kurumunun yaz okulundan ders almak isteyen öğrenci bu talebini, yaz okulunun açıldığı yükseköğretim kurumundaki dersin içeriği, yerel kredi ve AKTS bilgilerini gösteren belgelerle kayıtlı olduğu bölüm başkanlığına yazılı olarak bildirir. Yaz okulunda alacağı dersin yerel kredisi veya AKTS’nin kayıtlı olduğu bölümdeki dersin yerel kredisi veya AKTS’sine eşit yada yüksek olması gerekir. İçerik olarak dersin öğretim elemanının olumlu görüşü, bölüm başkanlığının uygun görmesi ve ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilmesi hâlinde, öğrenci diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okulundan ders alabilir.
  • Öğrenci, Yaz okulunda sadece daha önce dersin devamını alıp başarısız (FF ve FD) notu olan dersleri yaz okulunda alabilir.
  • Laboratuvar, Atölye ve Uygulamalı olan dersler ile Bitirme Projesi dersleri yaz okulunda alınamaz.
  • Yaz döneminde staj yapmak zorunda olan öğrenciler, stajla birlikte yaz okulundan ders alamaz.
  • Öğrenci, ön şartlı derslerde gerekli ön şartı sağlamak zorundadır. İlgili dersin ön şartının sağlanmaması durumunda bu ders yaz okulundan alınamaz.
  • Yaz okulunda alınan bir dersten başarılı sayılabilmek için en az CC harf notu almak gerekir. CC harf notu altında alınan DS, FF, FD, DD VE DC başarı notlarının olması durumunda ilgili derslerin intibakı yapılmayarak, öğrenci bu derslerin devamını almak zorundadır.
  • Yaz okullarından alınan notların harf notu olmayıp sadece rakam olması durumunda, Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 25. Maddesi Mutlak Not Aralıklarına göre değerlendirilir.
  • Öğrenci, başka bir yükseköğretim kurumunun yaz okulunda öğrenimi süresince AKTS ve ulusal kredisine bakılmaksızın toplam en fazla 3 (üç) ders alabilir.
  • Üniversitemiz Senatosu tarafından alınan yaz okulu ile ilgili kararlar bu Uygulama Esasları yürürlüğe girdiğinde geçersizdir.

 

 

 

 

 

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.